Have an account? Log in or

1

Curiositat i Aprenentatge

Els nens, tenen una curiositat natural que cal respectar i estimular.

Aquest desig d’explorar el món i les coses, de comprendre el que passa, de dominar l’entorn i d’enfrontar-se als reptes és, també, un motor de protagonisme i capacitat.

2

Crear i Experimentar

Fem que l’escola sigui un espai per a la

Creació i l’Experimentació, on els nens puguin desenvolupar les

seves capacitats físiques i intel·lectuals.

3

Manipulació

Tocant, manipulant, transformant i

experimentant amb les coses que els

envolta. Així,el nen s’educarà a partir

de l’experiència de l’acció envers el medi,

a partir de la vida.