Have an account? Log in or

Un projecte de futur per als nostres infants

El valor de les petites coses

Som una escola petita i acollidora, ens agrada definir-nos com a una segona llar per als vostres fills i per a vosaltres. La seguretat de deixar els vostres fills en un lloc on poden desenvolupar-se lliurement amb altres nens i nenes, on compartir experiències enriquidores i saber que un bon equip educatiu vetlla per el seu benestar,  li ofereix un ampli ventall de estímuls i contribueix a la formació de la personalitat de l’infant.

Treballar les emocions a l’escola és molt important, i cal  ensenyar  als nens a gestionar les pròpies emocions: controlar la ràbia, conèixer la por, acceptar els errors, tenir empatia i  una bona autoestima …

 

Un món ple d’estímuls agradables1 foto escola Tipi's

 Procediments

Desenvolupar un ensenyament l’adquisició d’hàbits i actituds relacionades amb el benestar, la seguretat personal, la higiene.

A Tipi’s, l’Infant viu en un entorn natural, on les coses tenen causes i conseqüències reals.

 

Estimulem els sentits.

L’estimulació dels sentits i la possibilitat de viure i experimentar diverses sensacions permeten a l’infant desenvolupar un major grau de percepció i de sensibilitat respecte al món que l’envolta.

20140603_115944

Utilitzem el joc com a base metodològica de l’educació dels nostres infants, apostem per unes activitats exploratòries, manipulatives i sensorials a través de:

Joc simbòlic
Experimentació
Panera dels tresors
Joc heurístic
Expressió corporal
Racons
Música
Tallers de Cuina
Jardineria